For shareholders

Komunikaty

Zarząd AGROSAK SA z siedzibą w Łodzi („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Jana Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Eksport

Nasze produkty w Europie:

 • Hiszpania
 • Francja
 • Szwajcaria
 • Belgia
 • Holandia
 • Niemcy
 • Austria
 • Wielka Brytania
 • Dania
 • Norwegia
 • Finlandia
 • Estonia
 • Rosja

 

Władze spółki

Rada nadzorcza
Justyna Duriasz-Bułhak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Sobieraj – Członek Rady Nadzorczej
Jan Leopold – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd
Grzegorz Łabecki – Prezes Zarządu
Stanisław Piesiak – Zastępca Prezesa Zarządu

Do you have any questions?

Contact us. We will answer them all!