Mikrozbrojenie Gro-Bet - obecnie niedostępne

AGROSAK” S.A. jest producentem tasiemki polipropylenowej ciętej, rozwłóknionej, stanowiącej dodatek do betonu, pod nazwą „GRO-BET”.

Wyrób ten jest zgodny z normą europejską PN – EN 14889-2 2007. Włókna do betonu.

Włókna polipropylenowe – zastosowanie

Tasiemka polipropylenowa (nazywana także włóknami polipropylenowymi) jest wykorzystywana jako dodatek do betonu, celem eliminacji rys skurczowych powstających na skutek skurczu twardniejącego betonu oraz polepszenia własności betonu. Stosowanie jej powoduje wzrost odporności betonu na czynniki pogodowe, zwiększając także odporność udarową. Włókna polipropylenowe zastępują stalowe siatki przeciwskurczowe oraz elementy pomocnicze podtrzymujące zbrojenie eliminując problem korozji i obniżając koszty i czas wykonania. Rozwiązanie to bardzo często określane jest mianem mikrozbrojenia do betonu.

Włókna polipropylenowe – mikrozbrojenie do betonu

Tasiemka polipropylenowa jest doskonałym rozwiązaniem w elementach podlegających ściskaniu, wielokrotnemu przemarzaniu lub agresywnemu działaniu wód. Powstające zbrojenie rozproszone nadaje masie betonowej jednakowe właściwości i powoduje polepszenie parametrów wytrzymałościowych. Umożliwia to zmniejszenie gabarytów produkowanych betonowych elementów, tym samym pozwala uzyskać istotne oszczędności materiałowe. Cięte włókna polipropylenowe (tzw. Fibryle) są powlekane preparatem nie dopuszczającym do powstawania statycznych ładunków, ułatwiającym dyspergowanie ich w masie betonowej i zwiększającym ich sczepliwość z betonem.

Włókna polipropylenowe są obojętne chemicznie, odporne na działanie kwasów i zasad. Są również całkowicie nietoksyczne, niekłujące i bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Oferowane przez nas mikrozbrojenia do betonu – włókna „GRO-BET” – pakowane są w torebki strunowe zawierające 0,75 kg fibryli lub w opakowania o masie uzgodnionej między dostawcą a odbiorcą. Betony z tasiemkami „GRO-BET” przeznaczone są do wykonywania posadzek przemysłowych, prefabrykowanych elementów, cienkościennych zapraw tynkarskich oraz do betonów natryskowych np. jako składnik suchych mieszanek.

Przygotowanie mieszanek betonowych powinno odbywać się w typowych mieszalniach bębnowych w ilości 0,75 kg tasiemki na 1 m3 betonu. Czas mieszania 5 min przy prędkości 15 obr/min. Pozostałe operacje obróbki betonu bez zmian. Włókna GRO-BET współdziałają ze wszystkimi mieszankami betonowymi i dodatkami bez konieczności zmian proporcji w mieszankach i jeśli stosowane są w zalecanych proporcjach nie wymagają zmian w projektach.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie!